Om oss

Norsep AS er et teknologiselskap i Porsgrunn som har utviklet en kjemisk prosess for å behandle flyveaske fra avfallsforbrenning og omgjøre den til ressurser i form av renset flyveaske, sinkkonsentrat og salt.

Labskalatester som startet i 2015 verifiserte hypotesene og dannet det vitenskapelige grunnlaget for Norsep-prosessen. Pilottestanlegget i 2018-19, som offisielt ble åpnet av klima- og miljøminister Ola Elvestuen, bidro til utviklingen av de kritiske prosesstrinnene og dannet det tekniske grunnlaget for videre utvidelse.

Innovasjon Norge, Oslofjordfondet, Forskningsrådet og Skattefunn har så langt gitt uvurderlig støtte, som har bidratt sterkt til utviklingen av prosessen. For ytterligere å realisere Norseps strategiske mål innhenter Norsep nå kapital fra industrielle partnere og investorer.

Teamet   :

Roger Sporsheim, styreleder/fungerende CEO, er advokat og jobber hovedsakelig med problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter, aksjeselskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, due diligence, forhandlinger, tvisteløsning og restrukturering/insolvens. Han har skrevet mastergradsoppgave om myndighetsmisbruk i aksjeselskaper, og spesialiserte seg i aksjeselskapsrett og alminnelig skatterett under studiene. Sporsheim har særlig erfaring med å bistå gründere og sitter i styret i flere unge virksomheter. Sporsheim tiltrådde som styreleder i Norsep oktober 2021, men har vært involvert siden oppstart.

Bjørnar Jakobsen tiltrådde som CFO i februar 2021. Jakobsen har over 30 års fartstid innenfor revisjon, økonomi, finans og forretningsutvikling. Jakobsen har og har hatt aktive roller (Eier/CEO/CFO/-Styreverv/konsulent) med etablering og utvikling av virksomheter innenfor økonomi, Infrastruktur, Industri & Energi, samt Helse & Omsorg. Bjørnar Jakobsen holder en Bachelor innenfor økonomi, administrasjon og revisjon samt utdanning innenfor bedriftsøkonomi.

Per Bakke, teknisk/FoU-sjef, har PhD i prosessmetallurgi og MSc i industriell matematikk fra NTNU. Bakke har over 25 års erfaring fra industriell FoU i selskaper som Elkem, Hydro og REC i tillegg til oppstartsselskapene SilMag og OiW. Bakke har medvirket til over 60 publikasjoner i internasjonale tidsskrift og konferanser. Han har også bidratt til ca. 20 patentsøknader. Fra idestadiet i 2016 har han vært sentral i utviklingen av Norsep-prosessen for behandling av flyveaske fra avfallsforbrenning.

Mirela Fazlagic, prosessingeniør, er utdannet fysiker fra Universitetet i Sarajevo med MSc i prosessteknologi fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har jobbet innen meteorologi ved Meteorologisk Institutt, Bosnia og Herzegovina og som sertifisert flymeteorolog på Sarajevo Internasjonale Lufthavn. Som prosessingeniør i OiW Process og Norsep har hun hatt en sentral rolle i utviklingen av Norsep-prosessen for behandling av flyveaske fra forbrenningsanlegg, samt jobbet med forskning og utvikling innen behandling av andre avfallsstrømmer.

Styret   :

Roger Sporsheim, styreleder/fungerende CEO, er advokat og jobber hovedsakelig med problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter, aksjeselskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, due diligence, forhandlinger, tvisteløsning og restrukturering/insolvens. Han har skrevet mastergradsoppgave om myndighetsmisbruk i aksjeselskaper, og spesialiserte seg i aksjeselskapsrett og alminnelig skatterett under studiene. Sporsheim har særlig erfaring med å bistå gründere og sitter i styret i flere unge virksomheter. Sporsheim tiltrådde som styreleder i Norsep oktober 2021, men har vært involvert siden oppstart.

Styremedlem Erik Fuglseth jobber som teknologidirektør i ORIVO AS. Fuglseth har bred erfaring og kompetanse som gründer med formell bakgrunn fra kjemifaget. Han har mastergrad og doktorgrad fra NTNU. Han har erfaring fra både forskning og teknologioverføring i tillegg til å være medstifter av ORIVO AS, et norsk selskap som tilbyr unike autentisitets-sertifiseringstjenester basert på kjemiske analyseresultater til den globale mat- og fôrindustrien. Fuglseth tiltrådde som styremedlem i Norsep oktober 2021.

Styremedlem Robert Haugen har siden 2016 jobbet som direktør i AF Gruppen. Han har før dette også vært direktør for forretnings-uvikling samt konserndirektør i AF Gruppen. Haugen har også hatt andre lederroller i norske mellomstore bedrifter. Haugen har utdannelse innenfor Insead AMP, Insead kurs styrearbeid, Kongsberg ingeniørskole bedriftsøkonomi, Telemark tekniske skole maskin. Haugen har vært styreleder i Norsep i perioden april 2020 – oktober 2021.

Samarbeidspartnere   :