Fra avfall til ressurs med bærekraftig og kostnadseffektiv teknologi!

SIRKULÆR ØKONOMI

  • Basert på teknologi fra gass- og oljeindustrien

  • Behandlingen av flyveaske har flere applikasjoner

  • Gjenbruk av syrer for å redusere kostnadene

  • Transportreduksjon

Fra avfall til ressurs!

Utvikle teknologi – redusere behovet for deponering av avfall ved å fjerne tungmetaller fra syrer og flyveaske.

Vi ønsker å tilby en bærekraftig og kostnadseffektiv prosess som også gjør tungmetaller verdifull innenfor en sirkulær økonomi.

HVA VI OPPNÅR

  • Redusere behovet for deponering
  • Fjerning av tungmetaller fra flyveaske
  • Sirkulær økonomi

VÅRT FOKUS

OiW har et høyt fokus på lønnsomme prosjekter som bidrar til å redusere miljømessig fotavtrykk. Vår hovedkompetanse er vannbehandling og prosessteknologi innen flere forskjellige bransjer. NORSEP ble grunnlagt på grunnlag av disse retningslinjene for å utvikle en grønnere og bærekraftig fremtid, både for miljø og økonomi!

Intelligent ideas for a green future!