OM OSS

Vi leverer innovative løsninger og prosess ingeniør tjenester.

Historie

OiW Process AS ble grunnlagt i Porsgrunn i 2013 av tre prosessingeniører med bred erfaring fra både praktiske og teoretiske prosjektgjennomføringer. Vi ønsket å fokusere på innovasjon, forskning og utvikling, noe som har påvirket selskapet til å bli det det er i dag. Vi har nå vokst til 7 ingeniører, lokalisert i Porsgrunn og Molde. Dette holder oss nær noen av våre viktigste forretningsområder.

Innovasjon

Vi ønsker å bruke så mye tid som mulig med fokus på innovasjon og utvikling av ny teknologi, og vi foretrekker det i nært samarbeid med andre selskaper og partnere. Vi har gjennomført innovasjonsrike prosessprosjekter for store aktører innen olje- og gassindustrien, avløpsindustrien og oppdrettsindustrien, for å nevne noen.

Prosessteknologi

Vi kan levere prosessteknologi til alle faser i et prosjekt, fra studier og grunnteknikk til verifikasjoner og optimalisering. Alle våre leveranser er i samsvar med gjeldende regelverk og standarder, og vi har lang erfaring med å bruke NORSOK-standardene.